Utbildningar & Kurser

Utbildning inom diskriminering i arbetslivet

Mobbning och diskriminering är något som många tror tillhör skolåldern och något som enbart barn håller på med, men tyvärr är det från vuxna som barn får sitt beteende och därför sker även detta ute på arbetsplatser. Diskriminering på en arbetsplats är såväl påfrestande och kan även leda till mycket negativa konsekvenser för såväl den som utsätts som för hela arbetsplatsen. Därför är det viktigt att som ansvarig och närvarande på arbetsplatsen uppmärksamma och ta i detta när man ser någon slags diskriminering pågå. 

Då är information och kunskap A och O för att man ska kunna göra något åt saken på rätt sätt. Hos Iseskog.se kan man ta del av både föreläsningar och komplett e-utbildningar inom diskriminering i arbetslivet, arbetsrätt och många andra viktiga delar inom företags- och arbetslivet som man kan ha nytta av som HR-ansvarig, chef och även som vanlig medarbetare på t.ex. ett kontor. 

Gå diskrimineringsutbildning via nätet

Även om man vill gå en viss utbildning eller föreläsning så kan det många gånger vara svårt att ta del av den då den är på annan ort eller om man inte har tid att ta ledigt från jobb eller andra förpliktelser för att gå kursen. Därför är det perfekt att Iseskog.se har lagt upp det på så sätt att du går deras utbildning inom diskriminering via nätet, du tar del av utbildning, kursinnehåll och föreläsningar helt via nätet och kan därför styra mycket själv och få komplett kunskap utan att tumma på dina egna arbetstider eller behöva stressa iväg till en lokal i en annan stad. 

Populär utbildning

Det är idag väldigt många chefer, HR-medarbetare och anställda som går utbildningen via Iseskog.se då den är smidig, komplett, informativ och mycket användbar ute i det dagliga arbetslivet då du får handfasta råd och tips vid situationer som kan uppstå. 

Utbildningar & Kurser

Kurs inom brandskyddskontroll

En grundutbildning som är bra att gå är brandskyddskontroll. Då får du lära dig mer om brandskyddsarbete. Denna kurs inom brandskyddskontroll riktar sig till dig som är en brandskyddskontrollant. Du har som ansvar att arbeta för att det ska bli ett bättre brandskydd på ditt arbete. 

Genom en brandskydds​​utbildning, så får du grundläggande kunskaper om varför det börjar brinna, vad man ska göra och hur man ska agera när en brand bryter ut och hur man förhindrar att en brand uppstår. Denna måste du gå innan du tar en kurs för brandskyddskontroll. Med kurs inom brandskyddskontroll, så får du en utbildning som är i samråd med SBA, som står för systematiska brandskyddsarbete.

Kontrollanter för brandskydd kan gå på kurs

För att gå en brandskyddskontroll kurs, så ska du först tagit den grundläggande kursen brandskyddsutbildning. Med brandskyddskontroll kommer du lära dig att bedöma riskerna för brand, samt lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder med mera. Du får lära dig att jobba med en checklista och att arbeta med förebyggande brandskydd. 

​​​​Dessutom, med en kurs inom brandskyddskontroll, får du lära dig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Med hjälp av en kurs som tar upp allt detta, får du bättre kunskaper för att kunna jobba med brandskyddskontroll på ditt arbete. Denna utbildning är teoretisk och kan utföras på ditt företag eller hos Brandexperten, som är de som håller i denna kurs. Se till att vidareutveckla dina kunskaper redan nu!