Utbildningar & Kurser

Din intensivkurs för jägarexamen

Att jaga är något primitivt som vi människor har ägnat oss åt sedan urminnes tider för att få mat och kunna överleva, detta behöver vi inte längre eftersom att vi bara kan gå ner till affären och köpa allt vi behöver. Men det finns fortfarande ett visst behov av jakt för att hålla reda på marker och bestånd. Jakt är även något som många ägnar sig åt som fritidsintresse och för att få tag i nyttigt och hälsosamt kött som har fått gå på fria marker och haft ett lyckligt liv. Är det så att man går i tankar på att börja jaga så är det perfekt att ta en jägarexamen intensivkurs för att snabbt kunna få den utbildning som krävs för att man ska få hantera vapen och jaga i skogar där du har fått tillstånd av ägaren. 

Jägarexamen i Stockholm

Hunt.se är ett utbildningsföretag som har arbetat i många år med att erbjuda intensivkurser till jägarexamen så att man ska kunna ta såväl jaktlicens som vapenlicens efter enbart ett par veckor. Genom att satsa på en intensivkurs istället för att gå en "vanlig" jaktutbildning sparar ni såväl tid som pengar eftersom att ni komprimerar utbildningstiden och lärarna har lagt upp kursen på ett sätt så att ni kommer att få komplett teoretisk och praktisk kunskap inom allt som rör jakt. 

På deras hemsida lägger de alltid upp sina uppdaterade kurstillfällen inom jägarexamen i Stockholm och ni kan såväl boka in er som se pris direkt.

Övning ger färdighet

Eftersom att det är väldigt viktigt att faktiskt få öva på de praktiska delarna och inte bara läsa om jakt får ni under er intensivkurs för jägarexamen både skjuta tillsammans med era lärare och ni får praktiska lektioner för att på viktig säkerhetskunskap om de vapen som ni kommer att hantera efter er examen.